Do you have adblock enabled?
If you can read this, either the style sheet didn't load or you have an older browser that doesn't support style sheets. Try clearing your browser cache and refreshing the page.

(YouTube)   "Wake Me Up" sung in Gaelic. Still no Guiness towels   (youtube.com) divider line 37
    More: Cool, Avicii, Gaelic, Troma's  
•       •       •

2214 clicks; posted to Video » on 24 Nov 2013 at 10:01 AM (1 year ago)   |  Favorite    |   share:  Share on Twitter share via Email Share on Facebook   more»Avicii Vs Lurgan - "Wake Me Up" as Gaeilge
Íoslódáil MP3 anseo: http://bit.ly/AviciiVsLurgan Liricí thíos: Stiofán Ó Fearail ó Seo Linn in éineacht le scoláirí & foireann chúrsa C lena leagan féin de "Wake Me Up" le Avicii. Chuaigh an t-úafás oibre agus réiteach isteach sa bhfíseán ceoil seo agus tá súil againn go dtaitneoidh sé libh Fáinne fí i gcoim na hoíche. (Níl) 'tada riamh nach mbíonn thart. Diabhail fhios a'm cá bhfuil deireadh mo scéil Ach táim ar an mbealach ceart. Deir siad liom gan a dhul sa tseans, Nach dtagann ciall roimh aois. Bhuel 'sé m'aistear é, Ní léir cén fhad a mhairfidh sé, 'Sé togha ar aon chaoi. So Lig mé saor ón suan 'tá orm. (Tai)speáin 'om bóthar éasca cothrom. Bainfidh mé ceann scríbe amach, sí m'aidhm, Cíbe treo átá i ndán. (Tá) Mé ag iompar úalach mór an tsaoil Ach níl a'm ach péire lámh. Suile troma is an ghrian a dhul faoi Ach ní chodlaíonn mé go sámh. "Bris amach agus tú fós sach óg." Chinnigh mé le dul in aghaidh. Seo mo ré, Seasfaidh mé an fód, 'S leanfaidh mé ar aghaidh. English translation of lyrics: http://ancroiait.wordpress.com/2013/08/1​4/107-lirici-wake-me-up-as-gaeilge/ Amhránaí: Stiofán Ó Fearail as Seo Linn https://www.facebook.com/seolinn www.seolinn.com Foireann Camera: Tree Light Pictures www.treelightpictures.ie Foireann Solas: Blacklight http://www.blacklight.ie/ Taifead Beo: Engineered Soundscapes engineeredsoundscapes@gmail.com
View this video at YouTube or View Fark Comments

Continue Farking
Submit a Link »
Advertisement
On Twitter


In Other Media


  1. Links are submitted by members of the Fark community.

  2. When community members submit a link, they also write a custom headline for the story.

  3. Other Farkers comment on the links. This is the number of comments. Click here to read them.

  4. Click here to submit a link.

Report